Корпоративне управління

Прозорість і незалежність в управлінні — основа нашого бізнесу.

При реалізації стратегії розвитку SunPro Group ставить собі за мету як збільшення акціонерної вартості групи, так і досягнення найвищих стандартів в управлінні. Ми виходимо з твердого переконання, що ці дві мети взаємопов'язані. Прихильність прозорого і відповідального управління бізнесом надзвичайно важлива для підтримки довіри інвесторів та партнерів.
Прозорість фінансової звітності

Прозорість фінансової звітності

Ми здійснюємо підготовку щоквартальних, піврічних і річних звітів у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Найближчим завданням, яке ми ставимо собі для подальшого вдосконалення процедури фінансової звітності, є здійснення регулярного фінансового аудиту силами сторонніх незалежних аудиторських компаній.

Незалежне керування

Для здійснення ефективного корпоративного управління ми вважаємо виключно важливим наявність виконавчого і незалежного топ-менеджменту у складі Ради директорів групи.

Незалежне керування

Кодекс корпоративного управління

Для досягнення високого рівня управління компанією ми розробили Кодекс корпоративного управління і Корпоративні правила. Ці документи спрямовані на забезпечення ефективного захисту прав та інтересів акціонерів, прозорості прийняття рішень, професійної та етичної відповідальності членів Ради директорів і членів інших органів управління Групою компаній, розширення інформаційної відкритості, а також забезпечення ефективного контролю за її фінансово-господарською діяльністю.

Кодекс корпоративного управління