Сталий розвиток

Sunpro Group дбає про майбутнє.

Ми беремо на себе особливу відповідальність за вплив на навколишнє середовище, за своїх співробітників та розвиток суспільства. Ми впевнені, що економічний успіх, стабільний і прибутковий розвиток нерозривно пов'язані з прихильністю соціальним і екологічним стандартам.

Щоб відповідати взятим на себе зобов'язанням, ми дотримуємося принципів стратегічного розвитку і активно впроваджуємо програми підтримки навколишнього середовища, розвитку співробітників і соціальних взаємин.

Діяльність Sunpro Group у сфері сталого розвитку будується на загальних принципах Глобального договору ООН (UN Global Compact Corporate Sustainability) в області прав людини, трудових відносин та охорони навколишнього середовища.

Збереження навколишнього середовища

Збереження навколишнього середовища

Наші виробничі потужності мають повністю замкнутий технологічний цикл, який передбачає здійснення безвідходного виробництва. Лузгу насіння соняшнику, що є основним відходом виробництва, ми переробляємо спеціальним чином і використовуємо для вироблення теплової енергії.

Ми дуже ретельно стежимо за екологічною безпекою і здійснюємо постійний моніторинг стану виробничого процесу. На всіх технологічних етапах встановлені спеціалізовані автоматичні датчики і системи контролю забруднення та викидів.

На котельних установках, що виробляють теплову енергію, встановлені спеціалізовані пилоуловлювальні фільтри, що виключають пилове забруднення атмосфери.

Відповідальність як роботодавця

Успіх нашого розвитку цілком залежить від працюючих в Sunpro Group людей. Саме тому підвищення ефективності роботи і особистої зацікавленості співробітників в досягненні нашою компанією найкращих результатів є основними напрямками кадрової політики Sunpro Group.

Ми переконані, що  колектив SunPro і його внутрішня різноманітність є нашими головними конкурентними перевагами. Тому в кадровій політиці ми віддаємо перевагу довгостроковим трудовим контрактам і пыдтримуємо політику недопущення дискримінації.

Крім формалізації кадрових політик, програм розвитку персоналу і правил техніки безпеки, ми також впровадили експертну систему контролю, в рамках якої спеціально підготовлені експерти здійснюють постійний моніторинг за станом умов праці, дотриманням правил техніки безпеки і станом здоров'я персоналу.

Ми розвинули власну систему зворотнього комунікативного зв'язку, що дозволяє нашим співробітникам анонімно інформувати менеджмент про свої побажання та зауваження.

Відповідальність як роботодавця
Добросусідство

Добросусідство

Ми прагнемо відповідати кращим світовим стандартам і приділяти велику увагу корпоративній соціальній відповідальності, розробляючи і реалізуючи проекти, спрямовані на формування відносин добросусідства з місцевим співтовариством і населенням територій, прилеглих до місця розташування виробничих потужностей SunPro Group.

В рамках наших програм добросусідства реалізуються проекти, пов'язані з розвитком інфраструктури та дорожної мережї, комунальним господарством, озелененням і благоустроєм території прилеглих районів.

В даний час ми займаємось активною реалізацією великого проекту з вироблення власної електроенергії, отриманої з відходів нашого виробництва — лушпиння насіння соняшнику. Цей інвестиційний проект дозволить нам не просто почати утилізовувати відходи, а переробляти їх венергію з відновлюваних джерел та постачати її в електророзподільні мережі загального користування.